Aankondiging onderhoudswerkzaamheden glasvezel netwerk Houten 04-03-2021

ReferentieSRV/21/MNT/05767
Datum28-02-2021 11:39
TypeMaintenance
Tags
Internet
ISO: Beschikbaarheid
Netwerk
Status
Afgerond

Afmelding
@ 04-03-2021 09:09

Geachte relatie,

De onderhoudswerkzaamheden zijn conform de opdracht uitgevoerd en afgerond.
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Lizzy Gijsbers
Support Specialist

Servicecenter
Levelfour


Aanmelding
@ 28-02-2021 11:39

Geachte klant,

CrossNetworks zal onderhoud uitvoeren aan glavezel netwerk in Houten. Het betreft hier het vervangen van switches.
Het verdient echter aanbeveling om gedurende het hele onderhoudsvenster rekening te houden met beperkte of geen internet connectiviteit. 
 
Locatie: Houten
Datum: 04-03-2021

Tijd: 22:00 en 23:30

Impact: verbindingen in Houten en Churchilllaan in Utrecht.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Met vriendelijke groet,
Levelfour Support